Zeleni krov iznad javnog toaleta u Pančevu

Ime projekta:
Zeleni krov iznad javnog toaleta u Pančevu
Lokacija:
Pančevo
Klijenti:
Opština Pančevo
Površina:
75 m2
Godina izvođenja:
2019.
Opis projekta:
Rekonstrukcija podzemnog javnog toaleta u Pančevu 2019. godine je sa sobom nosila izazov investitora da ozelene krov objekta koji se nalazi u nivou tla trga u samom centru Pančeva. Jedina mogućnost da se omoguće svi uslovi za uspešan rast i razvoj biljaka na krovu objekta je podizanje zelenog krova od slojeva – geotekstila, drenažnakumulacione folije, hranljivog supstrata i vegetacionog sloja od sedum busena.

Instagram