Trg republike

Ime projekta:
Trg republike
Lokacija:
Trg republike, Beograd
Klijenti:
STRABAG doo
Površina:
7 520 m2
Godina izvođenja:
2019.
Opis projekta:
Radovi na rekonstrukciji zelenih površina Trga republike su obuhvatili pripremu sadnih jama i sadnju lišćara Acer pseudoplatanus i Tilia cordata i ugradnju automatskog sistema za navodnjavanje sadnica. Radovi su izvedeni u proleće 2019. godine.

Instagram