Stambeni kompleks WEST 65 – zeleni krov

Ime projekta:
Stambeni kompleks WEST 65
Lokacija:
Novi Beograd
Klijent:
PFB d.o.o.
Površina:
1622 m2
Godina izvođenja:
2016-2018.
Opis projekta:
U okviru stambenog kompleksa WEST 65, naša firma je od 2016. godine izvela radove na lamelama E, K i G, pri čemu je odrađeno:
– Podizanje ravnog zelenog krova sa slojevima za zaštitu, drenažu i filtriranje viška vode na lamelama E i G.
– Podizanje i fina nivelacija specijalizovanog supstrata za ravne krovove pri čemu je izvedena hidrosetva semena trave i sistem za automatsko navodnjavanje.
– Zasnivanje travnjaka na pozicijama povučene terase na poslednjim spratovima lamela E, K i G pri čemu je postavljen podzemni kap po kap sistem za navodnjavanje na specijalizovanom supstratu dubine 17 cm.
Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

Instagram