Prokop železnička stanica

Ime projekta:
PROKOP železnička stanica
Lokacija:
Beograd
Klijent:
STRABAG d.o.o.
Površina:
11 000 m2
Godina izvođenja:
2017.
Opis projekta:
Opis projekta: Izvođenje radova nove železnicke stanice PROKOP obuhvatilo je:
– Nabavku, dovoz i ugradnju humusne zemlje u količini 2043 m³, nakon čega su usledili radovi na finoj nivelaciji i planiranju zemlje.
– Setva travnog semena na površini od 10 000m²
– Postavljanje travnog busena na površini od 360 m²
– Hidrosetva na površini od 2176 m²

Instagram