poslovni centar SIRIUS – zeleni krov

Ime projekta:
poslovni centar SIRIUS – zeleni krov
Lokacija:
Novi Beograd
Klijent:
STRABAG d.o.o.
Površina:
147 m2
Godina izvođenja:
2017.
Opis projekta:
Ozelenjavanje poslovnog objekta SIRIUS obuhvatilo je:
– Zasnivanje i ozelenjavanje ravnog krova A i B objekta sadnicama seduma.
– Podizanje, planiranje i ugradnja slojeva za zaštitu, drenažu i filtriranje viška vode.
– Podizanje i fina nivelacija specijalizovanog supstrata za ravne krovove u sloju od 12 cm.
Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

Instagram