Koridor 10

Ime projekta:
Koridor 10
Lokacija:
Pirot, Bela Palanka
Klijenti:
RUBAU d.o.o.
TRACE d.o.o.
PRIJEDOR PUT d.o.o.
Površina:
250 000 m2
Godina izvođenja:
2016-2017.
Opis projekta:
Ozelenjavanje u okviru razdelnih traka Koridora X je obuhvatilo:
– Hidrosetva na kosinama pored autoputa u cilju sprečavanja erozije i spiranja zemljišta
– Sadnja školovanih drvorednih sadnica
– Sadnja sadnica lišćarskog i zimzelenog žbunja
– Zasnivanje travnjaka setvom travnog semena na površini od 250 000m²
– Humuziranje i fina nivelacija sveže humusne zemlje.
Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

Instagram