IKEA Store

Ime projekta:
IKEA Store
Lokacija:
Beograd
Klijent:
STRABAG d.o.o.
Površina:
13000 m2
Godina izvođenja:
2017.
Opis projekta:
Radovi na ozelenjavanju zelenih površina u okviru IKEA Store-a obuhvatili su:
– ozelenjavanje pristupne saobraćajnice – Tranšped u okviru čega je izvedena sadnja školovanih dekorativnih drvenastih stabala, sadnica ukrasnog žbunja, kao i setva travnog semena na površini od 10ha
– Ozelenjavanje parkinga i zelenih površina oko IKEA Store-a, pri čemu je odrađena sadnja drvenastih stabala, sadnica ukrasnog žbunja, perena, kao i zasnivanje travnjaka na površini od 3ha.
Radovi su izvršeni u ugovorenom roku i firma Green decor je trenutno angažovana na održavanju uspostavljenih zelenih površina.

Instagram