Hajd park

Jedan od najzahtevnijih i najkomplikovanijih poslova koje je naša firma izvela do sada. U konkurenciji sa mnogo većim firmama tada, dobili smo posao od strane investitora Grad Beograd. Izgradili smo trim stazu sa kompletnim spravama, dečje igralište, više od 3000 m2 staze od prirodnog kamena, i veliku parkovsku kapiju od kovanog gvožđa.

Instagram