Dedinje 1 – Krovna terasa i dvorište

Ovo je lokacija na kojoj smo bili aktivni od prvog dana na gradilištu. Dvorište je podeljeno objektom na dve potpuno nezavisne celine. Iz tog razloga projekat automatskog zalivnog sistema i ozelenjavanja je morao biti na specifičan način izveden. Da bi se sa jednog mesta moglo kontrolisati kompletno navodnjanje bilo je nophodno postavljanje vodovodne instalacije i kontaktnih kablova u početnoj fazi betoniranja. To smo i uspeli, pa se sa jednom centralom kontroliše kompletna zelena površina. Specifične dimenzije krovne terase su zahtevale izradu specifinih žardinjera. Žardinjere smo napravili u našoj radionici. Poseban zadatak za nas je bio specifičan izbor biljnih vrsta i njihova kombinacija koja je rezultirala efektnom živom barijerom, posebno kada se uzme u obzir visina i jačina vetra na ovoj lokaciji.

Instagram