Zeleni zidovi

by denis.papovic / March 16, 2018 / No comments

Zeleni zidovi

ZELENI ZIDOVI

Zelenim zidovima možemo nazvati vertikalne delove objekata koji su delimično ili potpuno prekriveni biljkama. Pozitivna uloga zelenih zidova ogleda se u termoregulaciji objekta i smanjuje zagađenost vazduha, smanjuje uticaj buke, apsorbuje atmosferske taloge, smanjuje Urban Heat Island effect (efekat toplotnog ostrva - povećanje srednje temperature vazduha u urbanim sredinama u odnosu na okolinu), može biti prirodno stanište ptica i insekata, utiče na povećanje estetike objekta. Zeleni zidovi na više načina pozitivno deluju na gradski sredinu I ljude koji u njoj borave. Oni pre svega šite zgrade od spoljašnjih uslova, obogaćuju vazduh kiseonikom, prečišćavaju vazduh od zagađivača I alergena, povećavaju vlažnost vazduha, snižavaju temperaturu okoline I zgrade, a na taj način stvaraju svoju specifičnu mikroklimu. Svakako ne treba izostaviti ni njihovu estetsku ulogu zbog koje postaju sve popularniji I u enterijerima.

pic

pic

pic

Pomoću različitog biljnog materijala stvaraju se divni zeleni zidovi koji su pravi dokaz nove urbane umetnosti. Osim zelenih zidova u eksterijerima, zeleni zidovi se mogu naći I u različitim tipovima enterijera poput wellness I spa centara, retsorana I kafea, bazena, aerodromskih prostora, hotela, poslovnih objekata kao I privatnih stambenih objekata.

pic

pic

pic

pic
pic
ZELENE FASADE

Zelene fasade su vrsta zelenih zidova koji prekrivaju objekat spolja, a najčešće se sastoje od puzavica koje mogu direktno da se oslanjaju na zidove ili da se oslanjaju na elemente instaliranih konstrukcija na fasadi objekta. Najčešće vrste biljaka (puzavice i povijuše) koje se koriste za ovu vrstu vertikalnog ozelenjavanja su: Bršljan(Hedera helix); Devičanska lozica - petolisna(Partenocissus quinquefolia); Devičanska lozica – trolisna(Partenocissus tricuspidata); Orlovi nokti (Lonicera caprifolium); Plava kiša Glicinija (Wistaria sinensis); Tekoma (Campsis radicans); Žakmanova pavit (Clematis jackmanii); Vatreni grm (Pyracantha coccinea). Osnovni tehnički elementi koji se odnose na instaliranje ovih konstrukcija su uglavnom čelični ankeri, sajle i mreže.

ZELENI ZIDOVI U ENTERIJERU

Funkcija ove vrste zelenih zidova ista je kao i kod zelene fasade, obrasle puzavicama, s tim što je cena same izvedbe veća, pa samim tim je veća i cena održavanja. Obavezni sastavni deo ove konstrukcije je zalivni i drenažni sistem bez kojih živi zeleni zid ne može opstati. Za razliku od zelenih fasada on se može izgraditi I u eksterijeru i u enterijeru. U zatvorenom prostoru, zeleni zid pozitivno utiče na regulaciju vlage u vazduhu i obogaćuje je kiseonikom. Prema mestu gde se izgrađuju delimo ih na eksterijerni i enterijerni, a prema načinu izgradnje delimo ih na jednostrane i obostrane.

pic
pic
KASETNI ZELENI ZIDOVI

Živi zidovi izrađeni po modularnoj tehnologiji od specijalnih kaseta su vrsta zelenih zidova kod kojih noseća konstrukcija ne služi samo kao nosač, kao kod zelenih fasada, već kao podloga za rast i razvoj odakle biljke crpe vodu i hranljive materije. Ova vrsta zelenih zidova se sastoji iz različitih vrsta biljaka (perene, cvetnice, ukrasne trave), koje se vertikalno ili pod nekim uglom sade u noseće konstrukcijske elemente, koje su nalik na saće i koje služe kao sredina za rast biljaka. Za formiranje zelenog zida mogu se koristiti mnoge biljne vrste, a izbor zavisi od uslova sredine. Preporučuje se kombinovanje biljaka koje imaju slične potrebe prema svetlosti I vodi, a imaju različitu boju ili strukturu listova.

ZELENI ZIDOVI OD MAHOVINE

Našim dugogodišnjim iskustvom u poslovima vertikalnog ozelenjavanja, u mogućnosti smo da klijentima ponudimo i najsavremenije načine ozelenjavanja zidova u enterijeru. Jedan od takvih jeste tehnologija nazvana Mocshito. Prirodni stabilizovan materijal Mocshito se koristi za dekoraciju reprezentativnih zidova u enterijeru. Postavlja se jednostavno i pruža veliku mogućnost oblikovanja i primene u prostoru. Ne zahteva posebnu negu ni održavanje, mada ne treba da je direktno izložen sunčevim zracima, potrebno je održavati umerenu vlažnost vazduha. Pruža prirodan izgled i zadržava postojeću elastičnost i mekoću. Dostupna je u 12 boja prikazanih na fotografiji ispod. Osim visokih estetskih karakteristika, ova mahovina ima I pozitivno dejstvo na okolinu tako što prečišćava vazduh.

pic

pic

pic

Moschito mahovina je inovativno rešenje u dizajnu zelenih zidova u enterijeru. Mohito vertikalne instalacije pružaju snažan utisak na posmatrača I onog koji boravi u takvoj prostoriji, sa jedne strane tu je prisustvo biljaka, kao I umanjenje odjeka i pozadinske buke. Mahovina može biti lepljena i u ukrasne ramove, kao i opremljena razlicitim osvetljenjem. Može se kombinovati i sa različito dizajniranim popularnim fototapetama koje takođe izrađujemo u paketu sa mahovinom, dizajniranim po želji klijenta ili već gotovim primercima.

pic
UGRADNJA ZELENOG ZIDA OD MAHOVINE

Moschito panel se sastoji od podloge koja može biti stiropor, medijapan panel ili već neka druga podloga po zahtevu dizajnera. Mahovina se lepi trajno na podlogu, specijalizovanim lepkom za ovu potrebu. Ova procedura garantuje potpunu pokrivenost mahovinom. Biljka se brzo prilagođava uslovima sredine, vlazi vazduha i svetlosti. Boja mahovine koja se određuje u prvoj fazi rada ne sadrži nikakve štetne materije za čovekovu okolinu.

pic
ODRŽAVANJE ZELENOG ZIDA OD MAHOVINE

Moschito mahovina dobro podnosi slabo osvetljenje Ili čak I potpunu tamu, ne zahteva foto stimulaciju. Da bi se obezbedilo optimalno održavanje tokom vremena, treba joj obezbediti minimalnu vlažnost vazduha 50% u okruženju, ne bi trebalo da je postavljena blizu klima uređaja, ventilatora, direktnih izvora toplote Ili blizu direktne svetlosti. Potrebno je povremeno vlaženje, prskanjem vodom sa udaljenosti najmanje od 50cm. Garantuje se kvalitet proizvoda I preciznost izrade, tj. postavljanja na podlogu. Garancija isključuje hotimičnu nameru I nemar u održavanju. Garancija je ograničena na defekte pravilne instalacije Moschito mahovine. Za detaljnije informacije o cenama kontaktirajte nas preko našeg online servisa (link) ili putem telefona.

ZA VIŠE INFORMACIJA PREGLEDAJTE NAŠE PDF PREZENTACIJE O KASETNIM ZELENIM ZIDOVIM I ZELENIM ZIDOVIMA OD MAHOVINE

Cassette zeleni zidovi

Island moss - Mahovina za enterijere