Zeleni krovovi

by denis.papovic / March 9, 2018 / No comments

Zeleni krovovi

ZELENI KROVOVI

ŠTA SU ZELENI KROVOVI?

Zeleni krovovi nisu potpuno savremena tehnološka ideja jer su postojali vekovima unazad samo u drugačijem obliku nego danas. Povećanjem broja populacije u gradskim sredinama znatno su se izmenili i klimatski uslovi, ali i uslovi kvaliteta života. Počele su da se nameću potrebe za menjanjem oblika i svojstva tradicionalnih materijala u građevini, pa tako i krovova koji moraju da zadovolje današnje potrebe savremenog čoveka. Zeleni krovovi su odgovor na mnoge potrebe u pogledu funkcije samog krova, konstrukcija zelenog krova mora da zadovolji kako sigurnost i trajnost tako i očuvanje životne sredine.

ZNAČAJ ZELENIH KROVOVA

PREDNOSTI ZELENIH KROVOVA

   Zelni krovovi pravilno postavljeni traju duže od standardnog, proizvodeći uz to dodatne ekonomske povoljnosti koje se manifestuju smanjenjem troškova za odvođenje padavinskih voda i smanjenjem potrošnje energije.
   Ušteda novca za energiju koja se utroši za rashladne sisteme leti i grejne sisteme zimi, zavisi od klime, veličine zgrade i tipa zelenog krova, ali svako snižavanje temperature za 0,5 stepeni može redukovati količinu električne energije za 8%.
   Sa povećanjem zemljišta povećava se i zelena površina i slobodni prostor te nekretnine pa se sa tim povećava kvalitet života ali i cena nekretnine.
   Zelenim krovovima omogućava se efikasno upravljanje atmosferskim vodama.
   Zimi zadržava toplotu a leti rashlađuje objekat, tako da zeleni krov deluje kao efikasan termoizolator.
   Pomoću zelenih krovova poboljšava se izolacija buke u urbanim sredinama.
   Zeleni krovovi kao oblik instalacije na objektu daje pozitivnu sliku o vlasniku.
   Zeleni krovovi stvaraju nova prirodna staništa za floru i faunu.
   Zeleni krovovi smanjuju oticanje atmosferske vode koje se samim tim vraćaju u prirodan proces kruženja vode u prirodi.
   Pomoću zelenih krovova smanjuju se uticaji ekstremnih temperaturnih vrednosti, i apsorbuju se negativna zračenja gde se samim tim utiče na poboljšanje mikroklime.
   Zeleni krovovi apsorbuju štetne uticaje zagađujućih gasova.
   Sunčeva energija se koristi na najracionalniji način.

pic

pic

pic

KONSTRUKCIJA ZELENIH KROVOVA

pic
SLOJEVI ZELENIH KROVOVA

Zeleni krovovi, nezavisno od vrste zelenog krova, sastoje se iz:
- sloja vegetacije
- sloja supstrata (rastućeg medija)
- filter sloja
- drenažnog sloja
- zaštitnog sloja
- vodozaštitnog sloja

IZVOĐENJE RADOVA NA ZELENIM KROVOVIMA

Nakon projektantske faze u izradi zelenih krovova koja zahteva ozbiljan pristup i stručnost, sledi faza izvođenja radova na zelenim krovovima za koju je od izuzetne važnosti da se izvede prema projektnom rešenju i standardima kako bi se potencijalni rizici sveli na minimum. Krovovi, generalno, su jedni od najosetljivijih delova objekata, a kada su u pitanju zeleni krovovi neophodno je pravilno budu izvedeni i projektovani od strane stručnog lica kako ne bi došlo do oštećenja objekata. Međutim, zeleni krovovi koji su izvedeni prema standardima i na pravilan način neće izazvati ovakve vrste rizika, a prednosti koje nudi su višestruke.

Tokom našeg dosadašnjeg rada bili smo u prilici da izvodimo radove ozelenjavanja ravnih krovova na mnogim objektima u Beogradu i okolnim naseljima, bilo da se radi o ekstenzivnom ili o intezivnom tipu zelenog krova. Shodno tome u ovom poglavlju prikazani su neki izvedeni objekti.

pic

pic

pic

Intezivni zeleni krov u centru Beograda / Savremenim metodama i sertifikovanim materijalima za hidroizolaciju i sakupljanje atmosferskih padavina, na ravnom krovu zgrade zasnovali smo travnjak. Na zasnovanoj površini instaliran je i sistem za automatsko navodnjavanje, a cela površina namenjena je intezivnom korišćenju.

Poluintezivni zeleni krov Dedinje, Beograd / Upotpunjavanje celokupne arhitekture objekta, još jedna je jako bitna karakteristika ozelenjavanja krovova. Shodno tome imali smo priliku da to i ostvarimo na privatno - stambenom objektu u naselju Dedinje u Beogradu. Površina ravnog krova na kojoj je postavljen travni busen i sistem za navodnjavanje, svoju funkciju najviše opravdava kroz estetsku dimenziju i kao takva zaslužuje epitet poulintezivnog tipa zelenog krova.

Ekstenzivni zeleni krov, Avala, Beograd / Ekstenzivni zeleni krov koji smo izveli na privatnom objektu na Avali izrađen je od seduma koji nemaju zahteve prema održavanju ni vodi, samoodrživ je i može opsatati bez ikakve dodatne nege i održavanja, poboljšavajući na taj način energetsku efikasnost objekata, ali isto tako i ekološki održivu iskoreišćenost atmosferskih padavina.

TIPOVI ZELENIH KROVOVA

pic
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI

Ekstenzivni zeleni krovovi mogu biti ravni i kosi u zavisnosti od krovne konstrukcije na koju se postavljaju. Osnovna karakteristika ovog tipa ozelenjavanja krovova je ta da se zasnivaju od biljnih vrsta koje imaju mali korenov sistem i koje lako podnose sušu. Pod tim vrstama podrazumevaju se sukulentne vrste kao što su sedumi, ali i travne vrste livadskog tipa. Prednost ekstenzivnih zelenih krovova ogleda se u tome što se mogu instalirati gotovo na sve krovne kosntrukcije, bilo kog objekta jer imaju malu specifičnu težinu, i shodno tome ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje. Osnovna funkcija ogleda se kroz: temperaturnu izolaciju, zadržavanje atmosferskih padavina, smanjenje uticaja buke, aerozagađenja, poboljšanje mikroklime lokaliteta i energetske efikasnosti objekta. Debljina sloja potrebnog za ekstenzivne zelene krovove iznosi od 7 do 12 cm, dok površinska masa opterećenja iznosi oko 150kg/m2 bez biljaka.

pic
POLUINTEZIVNI ZELENI KROVOVI

Poluintezivni zeleni krovovi odnose se na vrstu ozelenjavanja ravnih krovnih konstrukcija koji imaju mogućnost fizičke dostupnosti korisnicima. Zasnivaju se najčešće tako što se postavljaju travnate površine, koriste se razne vrtse perena ali i neke žbunaste vrste koje nemaju razgranat korenov sistem. Osnovna funkcija ove vrste ozelenjavanja krovova odnosi se na mogućnost da stanovnici tog objekta mogu neposredno da koriste zeleni krov za različite namene, bilo da je to odmor, rekreacija ili čak štaviše uzgajanje nekih povrtarskih vrsta. Ovakav tip zelenog krova zahteva održavanje i u nekim slučajevima instalaciju drenažnih i irigacionih sistema. Debljina sloja potrebnog za poluintezivne zelene krovove iznosi negde oko 30 cm, dok površinska masa opterećenja iznosi oko 350 kg/m2 bez biljaka.

pic
INTEZIVNI ZELENI KROVOVI

Intezivni zeleni krov je sistem ozelenjavanja krovova koji podrazumeva formiranje sveukupne oaze krovnog vrta čije je korišćenje intezivno i neograničeno. Shodno tome, sama realizacija ove vrste zelenog krova zahteva ozbiljan pristup u početnoj fazi projektovanja objekta i postavljanje ciljeva nakon njegove namene i funkcije. Razlog za to se odnosi na činjenicu da debljina sloja intezivnog zelenog krova može biti i do 80 cm a površinska masa opterećenja iznosi oko 1200 kg/m² bez biljaka. Intezivni zeleni krovovi zahtevaju i instalaciju irigacionih i drenažnih sistema. Odabir biljnih vrsta je širok i odnosi se gotovo na sve biljne vrste koje bi zasadili i u vašem dvorištu, od travnjaka, perena, žbunastih vrsta pa i razne vrste drveća.

ZA VIŠE INFORMACIJA:
//greendecor.co.rs/wp-content/uploads/2018/01/logo_80.png