Zeleni krovovi

by denis.papovic / March 9, 2018 / No comments

Zeleni krovovi

ZELENI KROVOVI

ŠTA SU ZELENI KROVOVI?

Zeleni krovovi ili krovne bašte datiraju jos iz vremena Vavilona, a danas su od velikog značaja za savremenu arhitekturu i savremenog čoveka, kako zbog svojih estetsko-funkcionalnih namena, tako i zbog uticaja koji imaju na razvoj biodiverziteta u urbanim sredinama, i na podizanje ekološke svesti građana. Ovi ekološki krovovi koji više nego oplemenjuju gradski pejzaž, pružaju dodatan prostor za boravak u prirodi, a možete ih koristiti i kao baštu za uzgajanje ćveca ili čak jestivog bilja.

ZNAČAJ ZELENIH KROVOVA

PREDNOSTI KROVNIH BAŠTA

✓  Zeleni krovovi koji su pravilno postavljeni duže traju od standardnog krova, proizvodeći uz to dodatne ekonomske povoljnosti koje se manifestuju smanjenjem troškova za odvođenje padavinskih voda i smanjenjem potrošnje energije.

✓ Ekološke krovne bašte štede novac za energiju koja se utroši kako za rashladne sisteme tokom leta, tako i za grejne sisteme tokom zime. Ušteda zavisi od klime, veličine zgrade i tipa zelenog krova. Ali svako snižavanje temperature za 0,5 stepeni može redukovati količinu električne energije za 8%.

✓ Najcešće, objekti koji sadrže krovne bašte imaju veću tržišnu vrednost jer predstavljaju prave “prozore u prirodu” na dohvat ruke.

✓  Ekološki krovovi apsorbuju padavine i time smanjuju opterećenje na kanalizacioni sistem tokom kiša i otapanja snega.

✓  Zeleni krov je i efikasan termoizolator- zimi zadržava toplotu u objektu, a leti ga rashlađuje.

✓   Uz pomoć krovnih bašta, tačnije njihovih biljaka i supstrata, nivo buke,  jedan od većih problema života u gradu se smanjuje.

✓   Ovi ekološki krovovi, često izvanrednog dizajna apsorbuju štetne uticaje zagađujućih gasova.

✓  Ozelenjavanje krovova često podrazumeva i kreiranje prirodnog staništa za cveće, aromatično bilje ali i insekte, ptice.

✓   Zelene krovne bašte se manje zagrevaju, a  mogu i da apsorbuju negativna zračenja pa samim tim i utiču na poboljšanje mikroklime oko objekta.

✓ Još jedna bitna prednost zelenih krovova je zaštita od požara. U odnosu na konvencionalne krovove, oni su manje zapaljivi.

✓   Ozelenjavanjem krvovava pozitivno utičete i na sopstvenu psihu i produktivnost, to su pokazala skorija istraživanja.

✓  Neki od naših ekoloških krovova sada su mesta za piknik i izlet, iako su samo na korak od stana.

pic

pic

pic

OD ČEGA SE SASTOJE EKOLOŠKE KROVNE BAŠTE?

pic

Ekološki zeleni krovovi se sastoje iz sešt slojeva:

- sloja vegetacije
- sloja supstrata (rastućeg medija)
- filter sloja
- drenažnog sloja
- zaštitnog sloja
- vodozaštitnog sloja

Izrada ekološkog zelenog krova

Nakon toga što isprojektujemo krovnu baštu po vašim estetskim načelima sledi faza njene izrade, koja za Greendecor tim podrazumeva FLL Nemačke standarde. Svesni smo da su krovovi jedni od najosetljivijih delova objekata, te im nase pejzažne arhitekte pristupaju sa mnogo pažnje i proračuna ne bi li ovi standardi bili u potpunosti ispoštovani, i ne bi li vaš ekološki krov bio lep, zdrav i dugotrajan.

Do sada smo bili u prilici da ozelenjavamo krovove na mnogim objektima u Beogradu i okolnim naseljima, bilo da se radi o ekstenzivnom ili o intezivnom tipu zelenog krova. U narednom poglavlju se nalaze primeri nekih od njih.

pic

pic

pic

Intezivni zeleni krov u centru Beograda/ Na ravnom krovu, uz pomoć savremenih metoda i sertifikovanih materijala za hidroizolaciju i sakupljanje atmosferskih padavina, prvo smo zasadili travnjak. A onda smo na ovoj travnatoj površini instalirali sistem za automatsko navodnjavanje, i tako kreirali krovni vrt za intezivno korišcenje i održavanje.

Poluintezivna krovna bašta Dedinje, Beograd / Krovna bašta je upotpunila celokupnu arhitekturu ovog objekta dajući mu jedan poseban prirodni identitet. Na površina ravnog krova smo postavili travni busen i sistem za navodnjavanje, te kreirali poluintezivni zeleni krov, koji je često i prirodno stanište lepog cveća i jestivog bilja.

Ekstenzivni zeleni krov, Avala, Beograd / Od sedum bilja, na privatnom objektu na Avali smo kreirali ovaj ekstenzivni zeleni krov. Koristili smo samoodrživo bilje koje danas opstaje bez skoro ikakvog korisnikovog održavanja.

Tipovi krovnih bašta

pic
EKSTENZIVNI ZELENI KROV

Ekstenzivni zeleni krovovi mogu biti ravni ili kosi, u zavisnosti od krovne konstrukcije na koju se postavljaju. Ovaj tip ozelenjavanja krovova podrazumeva biljne vrste koje imaju mali korenov sistem i koje lako podnose sušu. Ovim vrstama pripadaju biljke sedumi, ali i druge travne vrste livadskog tipa. Prednost ekstenzivnih zelenih krovova se ogleda u tome što se mogu instalirati na gotovo sve krovne konstrukcije, bilo kog objekta, jer imaju malu specifičnu težinu. S ozbirom na to da je svaki ekološki krov mali ekosistem za sebe, i njegovo održavanje treba uraditi jedanput godišnje, kada se proverava da li su biljke zdrave.

pic
POLUINTEZIVNI EKOLOŠKI KROV

Poluintezivni zeleni krovovi su kombinacija intezivnog i ekstezivnnog zelenog krova. Ove krovne bašte se odnose na vrstu ozelenjavanja krovova kojima korisnici mogu fizički pristupiti, te ih koristiti u najrazličitije svrhe, bilo da je to odmor, rekreacija ili čak uzgajanje povrtarskih vrsta, aromatičnog bilja ili cveća. Kreiraju se uz pomoć raznih vrsta biljaka perena, ali i nekih žbunastih vrsta koje nemaju razgranat korenov sistem. Ovakav tip krovnog vrta zahteva održavanje na svakih šest meseci, i u nekim slučajevima instalaciju drenažnih i irigacionih sistema.

pic
INTENZIVNI ZELENI KROV

Intezivni zeleni krov je sistem ozelenjavanja krovova koji podrazumeva formiranje celokupne oaze krovnog vrta, koju možete koristiti intezivno i neograničeno za one svrhe koje vi birate. Shodno tome, da bismo realizovali ovu vrstu zelenog krova, ozbiljno pristupamo samoj početnoj fazi projektovanja i zajedno sa vama dogovaramo namene i funkcije vase ekološke zelene oaze. Nakon toga instaliramo tkzv. irigacione i drenažne sisteme koji su potrebni za održavanje intezivnog zelenog krova. Odabir biljnih vrsta je širok i odnosi se na gotovo sve biljne vrste koje biste zasadili i u vašem dvorištu: od travnih vrsta, do perena, žbunastih vrsta, pa i raznih vrsta drveća i cveća.

ZA VIŠE INFORMACIJA:
//greendecor.co.rs/wp-content/uploads/2018/01/logo_80.png

Instagram