Uređenje dvorista

by denis.papovic / March 5, 2018 / No comments

Uređenje dvorista

UREĐENJE DVORIŠTA

Poželeli ste da vaš dom dobije inspirativnu mirnu oazu u kojoj je lako uživati i opustiti se? Bez obzira na to koliko jedinstvena i kreativna vaša vizija bila za uređenje dvorišta, mi smo tu da pomognemo da ono postane realizovani produžetak vašeg doma. Da bismo stvorili prostor koji povezuje sa prirodom i odražava vaš način života, naši dizajneri integrišu arhitekturu vašeg doma sa funkcionalnim i estetskim zahtevima vašeg novog dvorišta. Tako, uredjenje dvorista sa nama, bez obzira na njegovu veličinu i šta ono sve podrazumeva (staze, ograde, vodene elemente, prostor za sedenje, ozelenjavanje) je jedan jednostavan proces čiji je cilj lepo i zdravo dvorište tokom cele godine.

Uređenje dvorišta zahteva i odgovarajući izbor biljaka, a mi ih pažljivo biramo razmatrajući njihove ekološke karakteristike, zahteve prema zemljištu i potrebe za vodom, brzinom rasta i to kako se razvijaju u kombinaciju sa drugim biljkama u vrtu. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva i znanja iz ove oblasti, kako ovi, tako i svi vaši zahtevi za idealnu oazu jesu samo motivi više da zajedno pomeramo granice za uredjenje dvorista.

Uređenje dvorišta po koracima

pic
Prvi korak: Vaša vizija

Uređenje dvorišta je proces realizacije vaše ideje mirne oaze, čiji je prvi korak naša poseta vašeg doma. Tada razgovaramo o vašoj ideji za uredjenje dvorista, kao i o ciljevima i potrebama, istovremeno dajući vam predloge koji uzimaju u obzir postojeće i potencijalne prepreke i razmatranja u odnosu na lokaciju gde planirate vašu oazu.
Koje su vaše omiljene boje, koje stvari vas čine srećnima? Da li želite manje ili više intiman prostor za odmor, druženje, igru? Koliko vode ste u mogućnosti da pružite? To su neka od pitanja na koja odgovaramo zajedno kako bismo započeli projekat koji će najbolje odgovarati tome šta je vaša vizija. Vaše ideje su važne. Vaša ličnost je važna. Čak i ako mislite da su vaše aspiracije o tome kako srediti dvorište lude, to je sasvim u redu sa nama.

Mediteranski stil dvorišta
video
Drugi korak: Naš plan i realizacija

Pre nego definišu plan za uređenje dvorišta, naši dizajneri razmatraju prostor holistički, te obuhvataju kako sve potrebe samog terena na kome gradimo vašu baštu, tako i sve one potrebe koje su vas navele na ideju da njome osvežite svoj dom. Bilo da ste baštu zamislili sa nekom spoljnom kuhinjom i trpezarijom, bazenom, fontanom ili kao jednostavno skroman, funkcionalan i vizuelno autentičan prostor, mi možemo da izradimo detaljan plan koji jasno prati sve namene vaše bašte. Vaš jedinstveni plan za uredjenje dvorista uključuje i fotografije predloženih biljaka, detaljne karakteristike projekta sa opisom usluga i cena. Tako, pitanje “kako urediti dvorište” prelazi u jednostavan plan na papiru koji je iz faze u fazu lako pratiti. Na kraju, i po vašem odobrenju plana za uređenje dvorišta, Greendecor tim započinje pripremanje terena za sadnju biljaka, izgradnju staza, građevina i ostalog. Pored svega navedenog, rado ćemo vas naučiti kako da održavate svoju novu baštu, ili vam pak ponuditi naše usluge održavanja dvorišta. A detaljnije o tome kako kreiramo plan i projekat za vašu baštu čitajte u nastavku.

KLIMA I OKRUŽENJE

U najvećem broju slučajeva dvorište okružuje objekat i ispunjava svoj osnovni zadatak da prostor oko njega kultiviše, odnosno oplemeni i učini ga prijatnijim. Oblikovanje zaklona od vetra na delovima udaljenijim od objekta znatno će smanjiti mogućnost štete, a ujedno će zaštititi ne samo objekat već i osetljive biljke. Takvi zakloni sprečavaju i stvaranje snežnih nanosa u dvorištu tokom zime. Nasuprot tome, u krajevima sa toplijom klimom drveće i žbunje će objektu i okolnom prostoru pružiti hladovinu i svežinu. Vešto postavljanje odgovarajućih biljaka sa jakim korenovim sistemom može uspešno da štiti tlo sprečavajući efekte erozije izazvane vetrom i vodom.

pic

pic

pic

pic

Klima čitavog područja i posebni uslovi u okviru dvorišta glavni su i odlučujući činioci koji utiču na konačan plan i izbor biljaka. Podaci o opštim klimatskim karakteristikama područja - godišnjoj količini padavina, prosečnim temperaturama i broju sunčanih dana u godini - treba da se prikupe i pažljivo prouče. Iako zaštićeno od jakih vetrova, dvorište na nižem terenu može da bude istovremeno podložno i mrazevima, a naročito ako je položaj na uzvišici za nekoliko stepeni hladniji od susedne zaštićene padine okrenute ka jugu. U okviru većeg dvorišnog prostora postoje ''džepovi'' u kojima se stvaraju posebni mikroklimatski uslovi - hladni ili topli i vlažni ili suvi, koji pogoduju raznim vrstama biljaka. Položaj dvorišta i objekta u njemu odražava se na toplotu ii hladnoću kućnih zidova, kao i na stvaranje i raspored osenčenih ili poluosenčenih mesta.

ODREĐIVANJE TIPA TLA

Pri uređenju dvorišta zemljište dvorišnog prostora predstavlja presudan činilac. Vrlo je važno da se odrede tip, tekstura i nivo kiselosti ili alkalnosti (pH) tla. Zemljišta se veoma razlikuju od područja do područja i variraju od teške gline do lake peskovite ilovače, ili od kredastog, odnosno krečnjačkog do kiselog tresetnog zemljišta. Svako od tih zemljišta odgovara različitim biljnim vrstama.

pic

pic

pic

Vrste kojima zemljišni uslovi odgovaraju uspešno se razvijaju, dok se biljke na neodgovarajućem tlu bore da prežive. Sposobnost zadržavanja vode i drenaža tla razlikuju se od tipa do tipa tla i direktno utiču na lakše ili teže gajenje biljaka. Slaba drenaža ne utiče samo na izbor biljnog materijala. Mekano močvarno tlo nije pogodno ni za kakvu gradnju, ukoliko se problem ne olakša instaliranjem odvornih cevi ili instalacija.

POLOŽAJ DVORIŠTA

Dvorište nikad ne sme da bude izolovano, odnosno izdvojeno iz kompletnog utiska i karaktera okruženja u kojem se nalazi. Njegove granice određuju i štite naš lični prostor, ograničavajući uticaj spoljne okoline na deo zemljišta koji zovemo svojim domom. Adekvatno korišćene biljne vrste omogućavaju zaklanjanje prostora, skrivanje neuglednih elemenata iz obližnje spoljne okoline, povećavajući tako osećaj nužne privatnosti.

pic

pic

pic

Međutim, ako se iza dvorišta nalaze otvorena polja, određene biljne vrste mogu se postaviti tako da još više usmere pogled na okolinu, a da u isto vreme predstavljaju i prepreku brojnim životinjama. Osim ovoga, značajno smanjuju buku sa susdnog poseda ili prometne ulice. Deo dvorišta može se iskorititi i kao produžetak dnevnog boravka ili sličnih prostora unutar objekta, stvarajući neprimetan prelazak iz zatvorenog u otvoren prostor.

OPLEMENJIVANJE OKOLINE

Osim ispunjavanja osnovnih zahteva stanovanja, postoji još jedna očigledna uloga dvorišta - oplemenjivanje položaja objekta u prostoru, bez obzira na to da li je reč o ispunjenju ličnih ambicija ili o obogaćivanju ulice ili bliže okoline u kojoj stanujete. Uređenje dvorišta, iskorišćavajući maksimalno postojeći prostor, izazov je sa kojim se sreću brojne pejzažne arhitekte. Krajnji cilj uređenja dvorišta jeste postizanje skladne celine. Planiranje i uređenje dvorišta pružaju priliku za izražavanje lične kreativnosti i sopstvenih sklonosti kroz osnovni koncept, oblikovanje, izbor boja i kombinacija biljnog materijala. Za razliku od dizajniranja enterijera, bašta je živo biće koje se stalno menja, pa tako svako godišnje doba stvara drukčiju situaciju i donosi nove izazove. Mada je kombinovanje s prirodnim elementima naporan posao, jasno vidljivi rezultati sjajan su podsticaj, a posebno za ljude koji svoj radni vek provode u kancelarijama i drugim zatvorenim prostorima.

STILOVI DVORIŠTA

PRONAĐITE STIL PO VAŠOJ ''MERI''

Naši izbori mogu nešto reći o nama samima – ko smo i šta želimo da budemo. Isto važi i za naš spoljni prostor. Stil dvorišta / vrta reflektuje ono u čemu uživmo i, ukoliko je dvorište u frontalnom delu objekta, takođe daje prvu impresiju o nama. Zanimljiv primer toga iz najstarijih vremena je upravo taj da su vladari svoju moć pokazivali upravo kroz veličinu i dizajn svojih vrtova – što je vrt bio veći i uređeniji to se više reflektovala moć vladara (primer: Versaj, Francuska). Svako dvorište treba da odražava pripadnost mestu na kom se nalazi. Objekat i njegova lokacija će iskusnom pejzažnom arhitekti mnogo značiti i pomoći u logičnom rešavanju raznih detalja plana. Dvorište koje je oblikovano u stilu koji odudara od objekta ili njegove neposredne okoline neće se skladno uklopiti. U bilo kom vrtnom stilu mogu da se primene elementi koji odražavaju lične sklonosti, karakter i način života, pa čak i starosno doba njegovih korisnika. Lične sklonosti ili način na koji koristitte svoje dvorište davaće u nekim delovima godine osnovni pečat tim zahtevima. Na primer, želja da dvorište izgleda leti izrazito dekorativno proizilazi iz potrebe ili namere da posluži uglavnom za druženje na otvorenom. Nasuprot tome, dvorište čije je osnovna namena opuštanje i koje zahteva minimalno održavanje treba da zadrži isti izgled čitave godine. Možete poželeti možda da se osamite, pa će tada Vaše dvorište biti brižljivo zaklonjen prostor. Izbor biljnih vrsta za dvorište značajno utuče na stil samog dvorišta. Veliki listovi upečatljivo izražene teksture unose u prostor dubinu i raskoš, dok dominacija nežnih biljaka srebrnkastih i sivih listova stvara osećaj lakoće i lepršavosti.

pic
pic
MODERAN STIL DVORIŠTA

Uređenje dvorišta, odnosno dizajniranje vrta u modernom stilu uglavnom je najnerazumnije od svih stilova. Moderan stil dvorišta treba da bude neopterećen i minimalan, sa jasnim i čistim linijama i biljkama egzotičnog izgleda, ali takođe treba da refelktuje i vreme u kojem živimo. Da bi bilo moderno podrazumeva i razumevanje onoga što nas okružuje, bilo da su to čvrsti materijali, stil arhitekture objekta, mode, grafike i dizajna produkta. U skladu sa trendovima u okruženju, takođe postoje i trendovi u biljnim vrstama koje se koriste za uređenje dvorišta u modernom stilu popout prerijskih vrsta, trava, vertikalnih elegantnih vrsta... Moderni materijali uključuju i čelik, staklo, beton, crveni kedar, kamen...

pic
pic

Moderni stil dvorišta takođe počinje da reflektuje i trenutni ''lajfstajl'' (lifestyle). Ljudi žele da provedu više vremena uživajući u otvorenom zelenom prostoru koristeći ga kao ekstenziju dnevnog boravka pre nego samo kao prostor za biljke. Stilski dodaci poput rasvetnih elemenata i mobilijara produžuju vreme koje možemo da provedemo u sopstvenoj zelenoj oazi.

Vodeni elementi poput vodenih ogledala, vodenih zidova, fontana mogu poslužiti i kao fokalna tačka u prostoru pružajući umirujući zvuk, pokret.

pic
pic
FORMALNI STIL DVORIŠTA

Uređenje dvorišta u originalnoj Evropskoj tradiciji u formalnom stilu kreira se tako da kontroliše priroda. Simetrija i prave linije dominiraju u formalnom stilu dvorišta, dok su biljke često topijarnih formi (oblikovane) i sa geometrijskim bordurama. Često su formalni tipovi dvorišta povezani sa statusom vlasnika ili još češće koriste se za svečane i javne tipove bitnih objekata. U najvećem broju slučaja korsite se zimzelene vrste biljaka koje dobro podnose orezivanje kako bi se postigli željeni oblici.
Osnova folozofije formiranja formalnih dvorišta jeste u tome da se prikaže kako priroda snažno, jednostavno i vrlo dopadljivo može da se kontroliše. Najbolji primeri takvog shvatanja jesu komplikovano izvedeni parteri, koji filigranski oblikuju izuvijano formirane zimzelene biljke.Parteri su često postavljeni ispred ili iza površina prekrivenih nekim od dekorativnih građevinskih materijala. Takve površine mogu da prave i ravni, pažljivo pokošeni travnjaci, okruženi skladno orezanim živim ogradama. Isprepletanost drveća i uzdignutih živih ograda stvara unutar formalnog dvorišta vrlo privlačne i zanimljive delove. Njihovi uredno poređani oblici i drvoredi, postavljeni uz aleje i staze, izazivaju snažan utisak reda i postojanog ritma.

pic
pic
ROMANTIČNI STIL DVORIŠTA

Uređenje dvorišta u romantičnom / pejzažnom / organskom stilu tipično je za područje Engleske odakle je stil i potekao. Odlikuju ga romantične kuće kombinovane sa prirodnim materijalima, krivim linijama i travnjakom u vidu tepiha. Krivudave staze su od prirodnih materijala okružene biljkama različitog kolorita i visina kombinovane tako da stvaraju prirodan izgled, bez jasnih i pravih formi. Ovaj relakirajući stil dvorišta svakako predstavlja odmor za oči ali ga je teško postići jer zahteva dosta znanja zbog kombinacije mnogobrojnih biljnih vrsta i vizuelnih efekata. Uređeno dvorište u romantičnom / pejzažnom stilu svakako predstavlja beg od modernog života, tehnologije i stresa.

pic
pic
pic
TROPSKI STIL DVORIŠTA

Uređenje dvorišta u tropskom stilu pruža neformalan i relaksirajući efekat i često ovaj tip dvorišta upotpunjuje objekte svetlijih tonova. Listopadne vrste dominiraju u ovom tipu dvorišta, i to velikim, bogato zelenim, ljubičastim, crvenim i narandžastim lisovima, ali treba imati u vidu i to da neke egzotične vrste nisu mnogo otporne na niže temperature i zahtevaju zaštitu u zimskom periodu.

pic
pic
ORIJENTALNI STIL DVORIŠTA

Uređenje dvorišta u orijentalnom stilu vezuje se za kineksu religiju prenešenu u Japan gde je integrisana sa japanskom kulturum, a ovi tipovi dvorišta poznati su i kao ''Japanski vrtovi''. Prirodni materijali poput drveta, kamena, šljunka korsite se pri uređenju vrta ovog tipa, a kada je u pitanju biljni materijal najčešće su to cvetajuće žbunaste forme, azaleje i drveće poput Japanskog javora. Osim ovih ključnih biljnih vrsta, koriste se i hoste, mahovina, bambusi, paprati i trave. Vizuelna harmonija karakteristična za orijentalne tipove vrta čine ih idealnim za manje površine sa elementima koji prave balans, ali takođe mogu predstavljati idealno rešenje za istočne uglove većih dvorišta.

pic
pic
''PORODIČNI'' STIL DVORIŠTA

Dvorište namenjeno porodici treba da bude višenamenski prostor. Baš tako kako je unutrašnjost kuće oblikovana da zadovolji potrebe onih koji u njoj žive, tako i dvorište treba da bude osmišljeno da sledi potrebe i sklonosti svih ukućana. To najčešće znači prenošenje unutrašnjeg načina života na otvoreno gde se dvorište koristi kao dodatna prostorija. Uređene dvorišta u porodičnom stilu zahteva dizajn koji objedinjuje sve potrebe na jednom mestu. Lista ''must-have'' uključuje, između ostalog, slobodno površinu travnjaka koji je otporan na gaženje koji je bitan prostor za igru dece, pergole, prostor i stazu za bicikl, rolere, ljuljaške, prostor za roštilj i okupljanje. Jedna od ključnih stvari jeste kreirati prostor za zabavu i edukaciju dece. To uključuje i planiranje biljnih vrsta različitih tipova, voća i povrća.

KORIŠĆENJE BOJA U UREĐENJU DVORIŠTA

Osim definisanja stila pri uređenju dvorišta, koji svakako diktira i odabir boja, ovo je takođe bitna faza u uređenju dvorišta, posebno ako se uzme u obzir i to da su biljke živ materijal i da daju promene u koloritu prilikom sezonskih promena što predstavlja poseban zadatak za pejzažne arhitekte. Kako Feng Shui ima svoja pravila i pomaže da se kroz uređenje prostora utiče na osećanja i raspoloženja korisnika, isto tako i boje izazivaju određene emocije i njihova upotreba ima značaja pri uređenju dvorišta jer i sam vrt je u funkciji čoveka. Pomoću boja možemo da utičemo na rasploženje krajnjeg korisnika, što se može pojasniti i šematskim prikazom ispod kao zanimljivim primerom:

pic

LINIJE I OBLICI U UREĐENJU DVORIŠTA

Kada se pominju linije i oblici u lendskejpingu, pejzažne arhitekte pre svega misle na linije i oblike staza ili puteva kroz dvoriša, ali i na linije trasiranja biljaka i ostalih materijala. Sve ove komponente zapravo u velikoj meri utiču na stil u kojem želite da bude vaše dvorište, ali ne treba da zanemarite možda najvažniju - funkciju!

''S'' I ''C'' LINIJE U DVORIŠTU

Ove linije su fluidne i nude izuzetno dobra polja za uređenje dvorišta u neformalnom i prirodnom stilu. One usmeravaju pogled sa jedne strane dvorišta ka drugoj proširujući prostor i manja dvorišta vizuelno stvaraju većim.

pic

pic

Fluidne linije takođe stavarju osećaj impulsa i pokreta, pa se može reći da dvorišta sa dominacijom ovakvih linija su gotovo uvek dinamična.

''KRST'' LINIJE U DVORIŠTU

Prave linije upravne jedna na drugu formiraju oblik krsta koji je tradicionalno korišćen u Islamskim vrtovima, Francuskim parterima i formalnim stilovima XVII i XVIII veka. Krst pravi vizure kroz celo dvorište, i pogodni su za uređenje velikih površina.

pic

pic

pic

Savremeni dizajneri često premeštaju centar prodora ove dve linije, tj. izmeštaju ukrštanje iz centra praveći asimetriju.

DIJAGONALE U DVORIŠTU

Dijagonalne linije stvaraju više energije i pokreta od krst linija. One mogu probuti foralnost, ali isto tako mogu formirati osnovu za neformalni, asimetrični dizajn. Pogodne su za manje površine jer vizuelno mogu da produže vizure.

pic

pic

pic

Najčešće se koriste za uređenje dvorišta savremenog dizajna u urbanim prostorima gde je prostor ograničen.

PRAVOUGAONICI I KVADRATI U DVORIŠTU

Kombinacija kvadrata i pravugaonika različitih dimenzija, posebno na manjim površinama, stvaraju kohezivan i atraktivan dizajn. Fokus se obično pravi u centralnom delu dominantnom bojom, oblikom i materijalom, ili pomeren u odnosu na centralnu osu ako želimo efekat asimetrije.

pic

pic

pic

Ove forme su vrlo rado korišćenje u savremenom dizajnu jer pružaju elegentan izgled, pomalo i minimalistički, a sa druge strane pruža velike mogućnosti za kombinovanje i izbor materijala.

KRUGOVI I ELIPSE U DVORIŠTU

I jedan i drugi oblik pozicioniran u centru dvorišta vizelno proširuju prostor i čine ga više otvorenim. Elipse daju više neformalan dizajn od pravougaonika i kvadrata, dok krugovi mogu biti korišćeni i za formalne i neformalne stilove. Ukoliko želite da naglasite centar vrta koji ukazuje na određena dešavanja i aktivnosti u ovom delu, ovo su oblici koji će sasvim sigurno obezbediti upravo takav doživalj.

pic

pic

pic

Osim gorenavedenih parametara koji mogu da predstavljaju polaznu tačku u dizajniranju u samoj fazi projektovanja, takođe vrlo bitni parametri koje je neophodno uključiti u proces dizajna jesu uslovi na lokaciji poput: osunčanosti terena, tipa zemljišta, hemijskog sastava zemljišta, orijentaciji prema stranama sveta, količini vlage... Na neke od njih se može uticati, na neke ne. Dovoljno je za početak da nam kažete vaše želje i stil koji želite (opisani su samo neki od parametara za koje verujemo da su vam od pomoći), ili da i to prepustite našim pejzažnim arhitektama. U oba slučaja očekuje vas prava zelena oaza urađena baš po vašem ukusu i potrebama.

NAČELA SADNJE ZA UREĐENJE DVORIŠTA

Kada je glavni plan dvorišnog prostora postavljen, na redu je izbor biljaka. Biljke daju dvorištu stil, čar, karakter, dubinu i toplinu, a to su samo neki od njihovih efekata. Pretvarajući grube oblike u fluidne i nežne nijanse, biljke pružaju spokoj, ublažavaju i oštre zvukove, poboljšavaju i kvalitet vazduha, ublažavaju zagađenje, povećavaju količinu kiseonika i vlage u vazduhu i donose prijatne mirise. Čak i najjednostavniji oblik koji je posađen umesto betonirane površine, kao na primer lepo održavan travnjak, u prostor koji bi inače bio grub i odbojan unosi živost, boju i toplinu.

IZBOR BILJAKA U UREĐENJU DVORIŠTA

Bogatstvo biljnih vrsta gotovo zbunjuje, ali izbor nikada nije neograničen, ma koliko se na prvi pogled činilo da jeste. Od bronijh vrsta stabala. žbunova, trajnica i drugih biljaka, mnoge biljke odmah mogu da se odbace kao neodgovarajuće iz više razloga kao na primer neodgovarajući tip tla, klimatski uslovi, veličina ili brzina rasta. Pošto se odaberu odgovarajuće vrste, izbor će još više suziti lične sklonosti prema određenim bojama ili oblicima. Način i učestalost upotrebe baštenskog prostora takođe utiče na izbor biljaka, jer dvorište, na primer, u kojem se boravi samo leti treba da se zasadi biljkama koje su najlepše u tom delu godine. Sadnja neposredno uz objekat ili pored kolskog ulaza utiče na izbor biljnog materijala pošto se očekuje da na tim mesitma biljke ukrašavaju prostor čitave godine.

FORMALNO UREĐENJE DVORIŠTA

Dvorište će izgledati veoma moćno i odavaće snažan utisak ako se pri sadnji upotrebi samo mali broj biljnih vrsta, ali u većim količinama. Treba napomenuti da formalan način sadnje ne mora da podrazumeva raspored biljaka pod pravim uglom ili u nizu, kao i na strogo određenim mestima. Osećaj formalnosti može se postići i polukružnom sadnjom pojedinačnih biljaka, čime se kreira smirenost pomoću jednoličnosti. Ukoliko se gaje u većim grupama, čak i tipične neformalne biljke mogu da stvore utisak reda. Tako na primer, posađena na većoj površini radi stvaranja čvrste platforme pune zanimljive teksture, ukrasna trava odaje utisak reda i pravilnosti.

pic

pic

pic

Snažno arhiktektonsko obeležje uobičajenog formalnog dvorišta stvara upečatljiv utisak pune simetrije i ravnoteže kao i preciznosti i urednosti. Biljke se često tretiraju kao konstrukcioni elementi i obično su poređane uz zidove i druge građevisnke elemente. Lep izgled formalno dvorište duguje ne samo brižljivo ošišanim i orezanim biljkama nego i stalnoj kontroli i održavanju (više o održavanju pročitajte na stranici ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA) Svoju zanimljivost i lepotu formalan način sadnje zadržava i leti i zimi.

Formalan stil zahteva uzdržanost, što svakako predstavlja problem za one koji bi želeli da upotrebe više vrsta biljaka. Snažno formalno oblikovanje površina u dvorištu može da se postigne na više načina a da se proizvede isti utisak. Razni topijarni oblici i forme partera mogu da se postave uz slobodno oblikovane neformalne grupe biljaka - da bi se stvorio upadljiv stilski kontrast. Takva kombinacija se tokom godine menja i ublažava utisak neprirodnosti strogog oblikovanja. Dvorište koje je vidljivo podeljeno na više delova može da se oblikuje na formalan način u jednom delu, koji će tako činiti kontrast susednom neformalnom delu bašte. Postavljanjem različitih stilova jednih uz druge dobija se živahan i podsticajan prostor u dvorištu. Formalan stil se takođe dobro uklapa u neformalan ako se formalnim oblicima pridruže oni neformalni.

NEFORMALNO UREĐENJE DVORIŠTA

Neformalno uređenje obuhvata čitavu lepezu biljnih vrsta - dveća, žbunova, zeljastih trajnica i jednogodišnjih biljaka, kao i spajanje njihovih različitosti, bogatstva i obilja kako bi se boje, teksture i oblici biljaka uklapali u upečatjivu sredinu. Kao i kod formalnog stila, i tu ima isto toliko, ako ne još više načina da se postigne cilj. Dvorište neformalnog stila, koje izgleda poput organizovanog haosa, gde se stiče utisak da su biljke raspoređene nasumice, može vrlo brzo da postane zaista problematično u kojem će preživeti samo najsnažije biljke. Da bi se očuvale biljke koje čine takvo dvorište, potrebno je puno iskustva i znanja, i to ne samo za održavanje već i za proveravanje stanja.

pic

pic

Neformalan način uređenja može da se razvija tako što se izabere kombinacija onih biljaka koje mogu da rastu zajedno a isti su im uslovi gajenja i snaga rasta, kao i onih biljaka kojima odgovaraju klimatski uslovi i tlo. Dobar primer za to su zeljaste biljke, koje zahtevaju neznatnu podršku. Odgajane biljke mogu da se kombinuju tako da ostavljaju utisak divlje livade, a autohtone biljke mogu svojim rasporedom da stvore ''prirodnu'' livadu.

TREBA IMATI NA UMU I TO DA PORED SVEGA NAVEDENOG, PLANIRANOG I IZVEDENOG, MA KOLIKO DVORŠTE BILO URAĐENO U SKLADU SA VAŠOM ŽELJOM I MA KOLIKO BILI ISUPNJENI ESTETSKI ZAHTEVI, SAKO DVORIŠTE - ČAK I ONA NAJKVALITETNIJE I NAJLEPŠE UREĐENA, ZAHTEVAJU STALNO I PRAVILNO ODRŽAVANJE KAKO BI ZADRŽALA SVOJU ESTETSKU DIMENZIJU I NA KRAJU KRAJEVA OPSTALA. VIŠE O ODRŽAVANJU DVORIŠTA I ZELENIH POVRŠINA GENERALNO POGLEDAJTE NA STRANICI ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA.