Tepih trava

by denis.papovic / March 14, 2018 / No comments

Tepih trava

TEPIH TRAVA

Tepih trava je pravo rešenje ukoliko želite visokokvalitetnu i prirodnu travu, postavljenu i izraslu za vrlo kratko vreme. U odnosu na obično zasađenu travu, za postavljanje tepih trave nije potreban duži vremenski period, kao ni preterano održavanje, a glavni razlog za to je što ozelenjavanje zemljišta uz pomoć travnog busena ili tepih travnjaka znači i nemogućnost rasta korova. Na kraju, ovakva vrsta trave se može postaviti u bilo koje doba godine.

pic

pic

pic

Tepih travnjaci: proizvodnja, postavljanje i odrzavanje

Pored toga što postavljamo i odrzavamo tepih travnjake, mi ih i proizvodimo. Travni busen koji mi proizvodimo je smeša kvalitetnog travnog semena koji se dobija uz pomoć specijalizovane mašine za sečenje. Nakon toga što postavimo tepih travu, na celokupnu površinu na kojoj ona leži postavljamo i automatsko navodnjavanje, koje ujedno znači i minimalna potreba održavanja.

pic

pic

pic

Tepih trava: brza isporuka

Tepih travnjake koje proizvodimo, debljine supstrata od 3 cm, isporučujemo sveže i u trakama na bilo koje odredište u Srbiji i okolini.

PRAVILNO POSTAVLJANJE I ODRZAVANJE TEPIH TRAVNJAKA

Uz profesionalno postavljanje i odrzavanje, tepih travnjaci imaju manju šansu da budu pogođeni sledećim bolestima trave:

Dolarska pegavost: uzrokuje je gljivica Sclerotinina homeocarpa koja uspeva na teškim ili zbijenim zemljištima i pri visokoj pH vrednosti. Ova bolest može pogoditi travu tokom vlažnog vremena.

Snežna plesan: uglavnom je uzrokuje gljivica Monographella nivalis koja uspeva pri slaboj provetrenosti i intezivnom đubređu azotom pri čemu busenovi trave žute i odumiru što se često širi na veću površinu.

Sluzave plesni: uzrokuje ih sluzava plesan koja dobro uspeva tokom dugotrajne vlage, a pojedine vlati trave zagušene su gomilicama žućkastobraon, narandžastih ili belih plodnih tela.

pic

pic

pic

Crvene niti: urokuje ih gljivica Laetisaria fuciformis koja se obično pojavljuje nakon jakih kiša i stvara probleme na zemljištima kojima nedostaje azot ili koja su slabo provetrena, a na travnjacima se pojavljuju tanke bledoružičaste do crvene razgranate želatinozne nitaste gljivice koje kasnije izblede.

Pasji lišaj: uzrokuje ga vrsta Peltigera canina koja naviše problema stvara na zatravljenim površinama, zbijenim ili zasenjenim, sa lošim odvodom i slabom provetrenošću. Na travnjaku se pojavljuju grupe zelenkastosmeđih uvijenih ili lisnatih lišajeva.

Ovo su samo neke od brojih bolesti koje mogu da izazovu ozbiljne probleme na travnjaku, i stoga je jako važno pravilno postavljanje i odrzavanje tepih trave. Garantujemo da naš tim pejzažnih arhitekata svakoga puta pruži maksimalno da ove bolesti predvidi i spreči.

Instagram