Tepih trava

by denis.papovic / March 14, 2018 / No comments

Tepih trava

TEPIH TRAVA

Tepih travnjaci predstavljaju odlično rešenje za klijente koji žele visokokvalitetnu I prirodnu travu u najkraćem vremenskom roku I koji ne žele da čekaju na formiranje travnjaka iz semena za koji je potreban duži vremenski period. Postavljanjem travnog busena postiže se brzo pokrivanje i ozelenjavanje zemljišta, a onemogućava se razvoj korova. Travni busen se može postaviti u bilo koje doba godine.

pic

pic

pic

PROIZVODNJA TEPIH TRAVE

Travni busen ili tepih travnjak proizvodimo u okolini Obrenovca. Busen je proizveden od najkvalitetnijih smeša travnog semena i dobija se skidanjem specijalizovanom mašinom za sečenje. Celokupne površine na kojima se proizvodi pokrivene su automatskim navodnjavanjem i to je jednostavno pokazatelj koliko je automatsko zalivanje bitno za zasnivanje travnjaka. Savremene klimatske promene su pokazale da globalna zagrevanja utiču direktno i na biljni svet, pa samim tim i na travnjake.

pic

pic

pic

ISPORUKA TEPIH TRAVE

Tepih travnjake isporučujemo u trakama širine 33 cm, debljine supstrata 3 cm, od mesta gde se proizvodi do kupca. U mogućnosti smo da u najkraćem roku, dopremimo svež busen na bilo koje odredište u Srbiji.

BOLESTI TRAVNJAKA

Poseban segment kada su u pitanju travnjaci predstavljaju bolesti travnjaka. Neke od najčešćih bolesti su:

Dolarska pegavost: urokuje je gljivica Sclerotinina homeocarpa koja uspeva na teškim ili zbijenim zemljištima i pri visokoj pH vrednosti, a bolest je vidljiva uglavnom tokom lagog i vlažnog vremena.

Snežna plesan: uglavnom je uzrokuje gljivica Monographella nivalis koja uspeva pri slaboj provetrenosti i intezivnom đubređu azotom pri čemu busenovi trave žute i odumiru što se često širi na veću površinu.

Sluzave plesni: uzrokuje ih sluzava plesan koja dobro uspeva tokom dugotrajne vlage, a pojedine vlati trave zagušene su gomilicama žućkastobraon, narandžastih ili belih plodnih tela.

pic

pic

pic

Crvene niti: urokuje ih gljivica Laetisaria fuciformis koja se obično pojavljuje nakon jakih kiša i stvara probleme na zemljištima kojima nedostaje azot ili koja su slabo provetrena, a na travnjacima se pojavljuju tanke bledoružičaste do crvene razgranate želatinozne nitaste gljivice koje kasnije izblede.

Pasji lišaj: uzrokuje ga vrsta Peltigera canina koja naviše problema stvara na zatravljenim površinama, zbijenim ili zasenjenim, sa lošim odvodom i slabom provetrenošću. Na travnjaku se pojavljuju grupe zelenkastosmeđih uvijenih ili lisnatih lišajeva.

Ovo su samo neke od brojih bolesti koje mogu da izazovu ozbiljne probleme na travnjaku, a to je još jedan više razlog koji zahteva pravilno održavanje zelenih površina.