Hidrosetva

by denis.papovic / March 12, 2018 / No comments

Hidrosetva

HIDROSETVA

Hidrosetva / hidro setva / hydroseeding je posebna tehnologija koja predstavlja standard za formiranje travnjaka na većim površinama, posebno onim koje su zbog svojih nagiba nepogodne za klasičan način setve. Hidrosetva se zasniva na posebnim mašinama koje istovremeno mešaju vodu, seme, đubrivo I zaštitni malč i koje tako izmešanu masu prskaju po zemljištu koje se tretira. Travnjak koji se formira pomoću Hidrosetve raste dosta brže, od 5 do 7 dana, a koren trave se bolje vezuje za zemljište. Dobijamo zdraviji travnjak, intezivnije boje za kraće vreme na velikim površinama za koje bi trebalo utrošiti dosta više vremena.

pic

pic

pic

Popularnost hidrosetve je u naglom porastu, što je i razumno obzirom da se za kratko vreme dobija lep i kvalitetan travnjak. Razlog zašto je to tako jeste to što je seme izmešano u masi gotovih komponenti potrebnih za hidrosetvu. Kontakt semena sa vodom u mašini pokreće ciklus klijanja. Sloj malča zadržava vlagu i drži zemlju na mestu. Seme je na idealnoj dubini što daje dobre rezultate. Na taj način obezbeđeni su dobri uslovi za proizvodnju bujnog zelenog travnjaka u vrlo kratkom roku. Malč za hidrosetvu ne sadrži seme korova, tako da se neće desiti gubitak azota koji se razgrađuje kako korov raste. Travnjak formiran ovakvom tehnologijom ima uredan zeleni izgled, pa je lako razumeti zašto hidrosetva postaje metoda izbora i potrošača i profesionalaca podjednako. Malč, seme i đubrivo su ravnomerno raspoređeni tokom prskanja materijala. Kosine, padine i brdovite površine mogu imati problem prilikom zatravljivanja ostalim metodama, ali je hidrosetvom i taj problem rešen.

KAKO FUNKCIONIŠE HIDROSETVA?

VODA: u miksu za hidrosetvu deluje kao nosač, a seme u dodiru sa vodom započinje proces klijanja.

SEME: za metodu hidrosetve skoro svako seme može da se koristi, u tom pogledu nema posebnih zahteva. Mogu se koristitisemena za travnjake, divlje cveće, seme za pašnjake, seme za sportske terene, kao i semena za kontrolu erozije.

ĐUBRIVO: može se koristiti bilo koji tip đubriva - tečni, rastvarajući, granularni. Za potrebe hidrosetve najčešće se koristi đurivo u granulama koje se ravnomerno meša u miksu. Korišćenje kreča se ne preporučuje, a ako je potrebno menjati pH zmeljišta onda je najbolje koristiti tečni kreč.

pic

pic

pic

MALČ: u miksu za hidrosetvu malč je komponenta koja daje zelenu boju. Njegova uloga nije jedino lep izgled miksa, on zapravo štiti seme I zadržava vlagu. Postoje dva osnovna tipa malča: od celuloze I od drvenih vlakana.

TAKIFERI: služe za stabilizaciju miksa za hidrosetvu na kosinama u kišnim uslovima. Takođe, pomažu pri zadržavanju vlage u zemljištu, kao I podmazivanju mašine. Proizvodi na krečnoj bazi se dodaju ukoliko je porebna pH korekcija zemljišta.

PREDNOSTI HIDROSETVE U ODNOSU NA KLASIČNU SETVU
Hidrosetva – Koridor 10
video
Green Decor doo
BOLJA ADAPTACIJA

Ukoliko je zemljište teško, zbijeno, senovito, ili poseduje neku drugu karakteristiku koja stvara komplikacije prilikom klasičnog načina setve, Hidrosetva nudi rešenje u pogledu samog načina zasnivanja travnjaka ali I odgovarajućih tipova mešavina u zavisnosti od tipa zemljišta.

VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI

Materijal koji se koristi za Hidrosetvu sastoji se od jednog varijeteta trave ili monokulture, pa je samim tim umanjena šansa za razvoj bolesti nego kod travnjaka koji je zasnovan od više varijeteta.

Vezivanje korena za lošu podlogu
video
Green Decor doo
UŠTEDA NOVCA NA VEĆIM POVRŠINAMA

Nakon što se postavi mehanizacija specijalizovana za Hidrosetvu, potrebno je još samo malo truda prilikom zasnivanja travnjaka pomoću spreja. Ako uzmemo u obzir sav potreban materijal neophodan za klasičan tip setve, a reč je o velikim površinama, onda je ova tehnologija sasvim razuman izbor.

Za detaljnije informacije o cenama kontaktirajte nas preko našeg online servisa ili putem telefona 011 3572 909 i 063 341 389

AKTUELNO

IZVEDENI RADOVI HIDROSETVE NA AUTOPUTU E-75, CARIČINA DOLINA

U maju mesecu 2016.godine ''Green Decor'' izvodio je radove na zatravljenju kosine na deonici autoputa E-75 metodom hidrosteve. Vršena je aplikacija mase za hidrosetvu preko erozione mreže postavljene na kosini od oko 45 °. Rezultati klijanja semena nakon 42 dana, kao i stanje terena pre i posle, prikazani su na slikama ispod.

Hidrosetva PRE / POSLE

pic

Hidrosetva PRE / POSLE

pic

Hidrosetva - izvođenje radova

pic

Hidrosetva - izvođenje radova

pic
IZVEDENI RADOVI HIDROSETVE NA KORIDORU 10

U septembru mesecu 2015.godine ''Green Decor'' izvodio je radove na zatravljenju kosina na Koridoru 10 metodom hidrosetve - jedinom uspešnom metodom zatravljenja kosina.

Hidrosetva PRE / POSLE

pic

Hidrosetva PRE / POSLE

pic

Rezultati klijanja nakon 9 dana

pic

Rezultati klijanja nakon 19 dana

pic
IZVEDENI RADOVI HIDROSETVE / INTERNACIONALNA NEMAČKA ŠKOLA NA DEDINJU

Izvođenje radova

pic

Rezultati nakon 25 dana

pic

Rezultati nakon 15 dana

pic

Rezultati klijanja nakon 19 dana

pic