WEST 65

Ime projekta:
West 65
Lokacija:
Novi Beograd
Klijent:
PFB d.o.o.
Površina:
1622 m2
Godina izvođenja:
2016-2018.
Opis projekta:
Investitori jednog od najatraktivnijeg stambeno-poslovnog kompleksa Beograda- WEST 65- su imali nekoliko zahteva za nas:
– trebalo je na jako niskoj podlozi zasaditi visoko drveće. naše rešenje je bilo formirati blaga brda.
– i omogućiti automatsko zalivanje koje će ovim brezama, javorima i japanskim šljivama omogućiti visok rast i dug život.
– pored ovoga, trebalo je i posaditi tepih travu
– i zasnovati nekoliko zelenih krovova i tako dati jedan poseban zeleni identitet zgradama ovog kompleksa.
Naš tim je radio bez prekida i sa mnogo entuzijazma na ovom projektu, te su svi radovi završeni u predviđenom roku.

Instagram