Blog Archive


IKEA Store

Ime projekta: IKEA Store Lokacija: Beograd Klijent: STRABAG d.o.o. Površina: 13000 m2 Godina izvođenja: 2017. Opis projekta: Radovi na ozelenjavanju zelenih površina u okviru IKEA Store-a obuhvatili su: – ozelenjavanje pristupne saobraćajnice – Tranšped u okviru čega je izvedena sadnja školovanih dekorativnih drvenastih stabala, sadnica ukrasnog žbunja, kao i setva travnog semena na površini od […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In

BIG FASHION Shopping Centar

Ime projekta: Big Fashion Shoping Centar Lokacija: Beograd Klijent: Leisure Group d.o.o. Površina: 3912 m2 Godina izvođenja: 2017. Opis projekta: Opis projekta: Izvođenje radova na pejzažnoarhiteknskom uređenju Big Fashion Shopping centra na Karaburmi obuhvatilo je: – radove na ozelenjavanju partera ispred ulaza u tržni centar u okviru koga je odrađeno humiziranje zelenih površina. – podizanje […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In ,

Prokop železnička stanica

Ime projekta: PROKOP železnička stanica Lokacija: Beograd Klijent: STRABAG d.o.o. Površina: 11 000 m2 Godina izvođenja: 2017. Opis projekta: Opis projekta: Izvođenje radova nove železnicke stanice PROKOP obuhvatilo je: – Nabavku, dovoz i ugradnju humusne zemlje u količini 2043 m³, nakon čega su usledili radovi na finoj nivelaciji i planiranju zemlje. – Setva travnog semena […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In

Pristupne saobraćajnice Mosta na Adi

Ime projekta: Pristupne saobraćajnice Mosta na Adi Lokacija: Novi Beograd Klijent: RUBAU d.o.o. Površina: 45 000 m2 Godina izvođenja: 2017. Opis projekta: Ozelenjavanje pristupnih saobraćajnica mostu na Adi je obuhvatilo: – Sadnja školovanih drvorednih sadnica – Sadnja sadnica lišćarskog i zimzelenog žbunja – Zasnivanje travnjaka setvom travnog semena na površini od 45000m² – Humuziranje i […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In

Stambeni objekat Puškinova

Ime projekta: Stambeno poslovni objekat u Puskinovoj 27A Lokacija: Beograd Klijent: SEBRE d.o.o. Površina: Površina pod zelenim krovovima 1252m2 Parterno uređenje 1069m2 Godina izvođenja: 2016-2017. Opis projekta: Ozelenjavanje Stambeno poslovnog objekta je započeto procesom projektovanja, da bi se nastavilo izvođenjem radova u okviru čega je odrađeno: – Zasnivanje i ozelenjavanje ravnog krova i terase povučenog […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In

Stambeni kompleks WEST 65 – zeleni krov

Ime projekta: Stambeni kompleks WEST 65 Lokacija: Novi Beograd Klijent: PFB d.o.o. Površina: 1622 m2 Godina izvođenja: 2016-2018. Opis projekta: U okviru stambenog kompleksa WEST 65, naša firma je od 2016. godine izvela radove na lamelama E, K i G, pri čemu je odrađeno: – Podizanje ravnog zelenog krova sa slojevima za zaštitu, drenažu i […]
by denis.papovic / March 14, 2018 /In

Ušće šoping centar

Ime projekta: Big Fashion Shoping Centar Lokacija: Višnjička 84, Beograd Klijent: Leisure Group d.o.o. Površina: 1726 m2 krovno uređenje 480m2 parterno uređenje Godina izvođenja: 2017. Opis projekta: Na površini zida od 13m2 u holu glavnog ulaza u novoizgrađeni objekat ”Green Squere”, Green Decor tim je radio na projektovanju i izvođenju radova na zelenom zidu, kao […]
by denis.papovic / February 20, 2018 /In

Banjica S

Kompletno uređenje dvorišta zalivnog istema i travnjaka koje je izvela naša firma. Zanimljiv deo dvorišta je mediteranski vrt koji možete videti na fotografijama. Pored visokih zidova I male površine uspeli smo da stvorimo estetski zanimljiv deo za odmor.
by denis.papovic / February 20, 2018 /In

Beograd – Đ.Vajara

Dva stambena objekta sa zajedničkim dvorištem oko 3000 m2 zelene površine. Posle isprojektovanog zalivnog sistema izveli smo kompletne radove na ugradnji automatskog zalivnog sistema i izrade travnjaka. Posle završetka izvođačkih radova prihvatili smo održavanje zelenila na ovoj lokaciji. Ovu lokaciju karakteriše kvalitetan travnjak koji se intezivno koristi i dan danas.
by denis.papovic / February 20, 2018 /In