Beograd – Đ.Vajara

Dva stambena objekta sa zajedničkim dvorištem oko 3000 m2 zelene površine. Posle isprojektovanog zalivnog sistema izveli smo kompletne radove na ugradnji automatskog zalivnog sistema i izrade travnjaka. Posle završetka izvođačkih radova prihvatili smo održavanje zelenila na ovoj lokaciji. Ovu lokaciju karakteriše kvalitetan travnjak koji se intezivno koristi i dan danas.

Instagram