Works in «Uređenje travnjaka» category


Travnjak na Avali

Privatno dvorište sa izuzetno kvalitetnim travnjakom. Pripremom podloge, profesionalnom pripremom supstrata i kvalitetnim navodnjavanjem se došlo do neverovatnih rezultata. Korenov sistem je za devetnaest dana od dana sejanja uspeo da se razvije 19 cm. Kvalitetan korenov sistem je osnova svakog dobrog travnjaka, a na ovom primeru se može videti koliko je važna kvalitetna priprema supstrata […]
by denis.papovic / February 20, 2018 /In